top of page
foraar.jpg

Kulturforeningen Brønshøj er en forening stiftet med det formål at søge de bedst mulige kulturelle oplevelser og fremme det sociale samvær, for vore medlemmer. Foreningen blev startet den 8. marts 2008 på initiativ af nogle gæster på Gert's Vinstue, i Brønshøj, som mente at de fleste af os ikke i tilstrækkelig grad benyttede os af de kulturelle tilbud og oplevelser som ligger lige uden vores dør. Foreningen er for alle, uanset tro, kultur, sprog og handicap.

Foreningens grundprincip er, at det er medlemmerne som arran-gerer diverse turer og oplevelser, bistået af en bestyrelse som er den daglige ledelse og økonomisk ansvarlig, samt foreningens ansigt udadtil.

bottom of page